Fundusze Europejskie

„Uruchomienie produkcji opakowań kartonowych zabezpieczonych powłoką bakteriobójczą na podstawie przeprowadzonych prac B+R”

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacja dla MŚP

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Projekt polega na wdrożeniu wyników przeprowadzonych prac B+R w praktyce produkcyjnej przedsiębiorstwa. Następstwem tego wdrożenia będzie uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów – wysokojakościowo zadrukowanych opakowań kartonowych posiadających trwałe właściwości bakteriobójcze, odpornych na intensywne użytkowanie przy wykorzystaniu całkowicie nowej technologii uzyskiwania powłoki bakteriobójczej zachowującej trwałą aktywność biologiczną na podłożu papierowym, w procesie druku offsetowego.

 

całkowity koszt realizacji projektu:

19 734 091,96 PLN

całkowita kwota wydatków kwalifikowanych:

16 043 977,20 PLN

wkład Funduszy Europejskich:

7 219 789,74 PLN

okres realizacji:

01.05.2019 r. ? 06.05.2021 r.

 

Firma OPAX Sp. z o.o. Sp. K otrzymała dofinansowanie projektu

W ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Nr Umowy: POIR.03.04.00-12-0121/20-00

Kwota dofinansowania : 299.912,22,- PLN

 

 

Tytuł projektu:

 

„Wdrożenie Planu Działalności Międzynarodowej w firmie OPAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa”

 

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności firmy OPAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. poprzez ekspansję eksportową i otwarcie nowych rynków zagranicznych, dzięki uczestnictwu w imprezach targowo- wystawienniczych w charakterze wystawcy.

 

całkowity koszt realizacji projektu:

231 568,19 PLN

całkowita kwota wydatków kwalifikowanych:

219 903,85 PLN

wkład Funduszy Europejskich:

109 951,93 PLN

okres realizacji:

29.05.2019 r. – 31.03.2020 r.

 

 

 

 

Tytuł projektu:

„Technologia uzyskiwania powłoki hydrofobowej na podłożach papierowych w druku offsetowym”

 Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 Podstawowym celem inwestycji technologicznej jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności drukarni OPAX Sp. z o.o. Spółka komandytowa poprzez wdrożenie własnej nowej technologii, jak dotąd nie stosowanej na świecie – uzyskiwania powłoki hydrofobowej na podłożach papierowych w druku offsetowym.

Efektem wdrożenia tej technologii będzie uruchomienie produkcji dotychczas nie oferowanych na rynku międzynarodowym produktów – wysokojakościowo zadrukowanych wodoodpornych opakowań kartonowych o unikatowych właściwościach.

całkowity koszt netto realizacji projektu:

13 333 333,34 PLN

całkowita kwota wydatków kwalifikowanych:

13 333 333,34 PLN

wkład Funduszy Europejskich:

6 000 000,00 PLN

okres realizacji:

1 stycznia 2017 r. – 30 marzec 2018 r.